Bieszczadzkie Muzeum Kolejnictwa

Bieszczadzkie Muzeum Kolejnictwa – muzeum usytuowane na stacji kolejowej w miejscowości Nowy Łupków w Bieszczadach, gdzie spotyka się linia kolejowa normalnotorowa nr 107 Nowy Zagórz - Łupków prowadząca dalej na Słowację przez Tunel kolejowy w Łupkowie oraz linia wąskotorowa Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prowadząca od Nowego Łupkowa przez Smolnik, Majdan, Cisnę do Wetliny. Muzeum prowadzi Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad. Placówka posiada 3 wagony salonki wożące dygnitarzy w czasach PRL. Pociąg używany był do początku XXI wieku.

Józef Tajchman ps. Słowik

Józef Tajchman ps. „Słowik” (ur. 02.01.1914 r. - zm. 26 lub 27.07.1944 r.) Pochodził z Wysokiej koło Łańcuta. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej uczył się zawodu stolarza. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, udało mu się uniknąć niewoli niemieckiej. Po powrocie zaprzysiężony do konspiracji na rotę Związku Walki Zbrojnej do Placówki nr 7. W zabudowaniach gospodarskich „Słowika” znajdował się wybudowany wiosną 1942 roku schron - magazyn konspiracyjny, w którym przechowywano broń, a następnie żywność.

Józef Puchała ps. Lis

Józef Puchała ps. „Lis” (ur. 16.02.1918r. - zm. 18.10.1944r.) Urodził się w Kosinie. Był klerykiem w Niepokalanowie, wystąpił z zakonu przed otrzymaniem święceń. W 1937 roku ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Wilejce i rozpoczął służbę wojskową w 77 pułku piechoty w Lidzie. Ukończył ją w 1938 roku w stopniu kaprala podchorążego. Pracował w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie. We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. Wrócił do Kosiny. Zaprzysiężony w 1940 roku na rotę Związku Walki Zbrojnej przez dowódcę Obwodu Łańcut AK ppor. Henryka Puziewicza ps. „Batura”.

Jan Zbigniew Szwacz ps. Puma

Jan Zbigniew Szwacz ps. Puma (ur. 08.02.1923r. - zm. 31.03.1944r.) Przed wybuchem II wojny światowej uczeń Państwowego Gimnazjum im Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Kapral Armii Krajowej, zaprzysiężony na rotę Związku Walki Zbrojnej w lutym 1940 roku. Należał do Placówki nr 3 i drużyny nr 3 Obwodu ZWZ Łańcut (następnie Obwodu AK Łańcut). Drużyną nr 3 dowodził Jego starszy brat pchor. Kazimierz Szwacz ps. „Gangster”. W czasie okupacji „Puma” mieszkał w pobliżu stacji kolejowej w Łańcucie.

Antoni Ożóg - Bateria śmierci

Moje przeżycia wojennych lat 1939-45 r. Niżej podpisany, urodził się dn. 18/12 - 1916 r., w Nienadówce. Odszedł do czynnej służby wojskowej 1 P.A.M. w Stryju, Bateria Łączności, w 1938 r. Jako drucik zawsze byłem przydzielany do I - wszej Baterii Śmierci. Oto Jej Historia.

Młodzieżowe organizacje katolickie - Nienadówka

Młodzież nienadowska w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jak żyła, czym się zajmowała ? Ton nadający ówczesnej młodzieży styl i sposób podejścia do życia nadawały organizacje katolickie KSMM (męska) i KSMŻ (żeńska). Przedstawiam kilka zdjęć, informacji i dwa rękopisy wspomnień, ludzi, którzy uczestniczyli w tych ruchach i zapamiętali tamten czas. Jest to wspaniały ślad, pewnego okresu z życia Nienadówki. Sztandar o którym mowa w artykule znajduje się po dziś dzień w kościele parafialnym w Nienadówce.

Tadeusz Słowik ps. "Żar" - żołnierz AK

==Tadeusz Słowik ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ == Pan Tadeusz Słowik, były adiutant i łącznik Placówki AK "Sosna II" /Sokołów - Nienadówka, urodził się w 1916 roku w Bukowsku w powiecie sanockim. W 1923 roku zamieszkał z rodziną w Nienadówce k/Sokołowa w powiecie kolbuszowskim, gdzie jego rodzice kupili gospodarstwo rolne z parcelowanego folwarku. Chodził do nienadowskiej szkoły powszechnej oraz do Gimnazjum w Rzeszowie.

Biernat Wojciech - poeta ludowy, działacz

Urodził się 23 marca 1889 r. w Nienadówce, jako jeden z dziewięciorga dzieci Łukasza i Katarzyny. Ukończył miejscową czteroklasową szkołę powszechną, nabywając umiejętności czytania i pisania w stopniu dostatecznym. W sporządzonym później życiorysie pisał m.in. „...gdym miał lat siedem, uszyli mi rodzice pierwsze portki, tak zwane parcianki. Płótno na owe portki było domowej roboty, matusia zimą przędli nici, a tkacz wyrabiał z nich płótno. Było to płótno grube.

Antoni Miazga ps. "Mak"

Antoni Miazga ps. "MAK" urodzony 15 czerwca 1914 r w Przewrotnem, syn Tomasza i Zofii Organiściak. Ofiara skrytobójczego mordu z 1944 r w lesie Huciskim. Pogrzeb odbył się 18 września 1944 roku. Może i był to skrytobójczy mord, ale w okolicy mówiło się, że Antoniego zabił jego kuzyn Stanisław Miazga, członek Gwardii Ludowej.

Walenty Nowak - 1903 - 1988

Walenty Nowak - poeta, żołnierz AK, działacz. Wspomnienie Urodził się 14 lutego 1903 r. w Nienadówce. Edukację szkolną przerwał mu wybuch I wojny światowej. Służbę wojskową odbył w Drugim Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. W jej trakcie ukończył szkołę podoficerską, otrzymując awans do stopnia kaprala, a przy wyjściu do rezerwy - plutonowego. W 1928 r. zawarł związek małżeński i rozpoczął samodzielne gospodarowanie na 5 hektarowym gospodarstwie rolnym.