Bieszczadzkie Muzeum Kolejnictwa

Bieszczadzkie Muzeum Kolejnictwa – muzeum usytuowane na stacji kolejowej w miejscowości Nowy Łupków w Bieszczadach, gdzie spotyka się linia kolejowa normalnotorowa nr 107 Nowy Zagórz - Łupków prowadząca dalej na Słowację przez Tunel kolejowy w Łupkowie oraz linia wąskotorowa Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prowadząca od Nowego Łupkowa przez Smolnik, Majdan, Cisnę do Wetliny. Muzeum prowadzi Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad. Placówka posiada 3 wagony salonki wożące dygnitarzy w czasach PRL. Pociąg używany był do początku XXI wieku.

Wschodniobeskidzki Obszar Krajobrazu Chronionego

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 98 595 ha położony w województwie podkarpackim utworzony w 1998 r. Obszar rozciąga się na terenie gmin Baligród, Brzozów Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz, Ustrzyki Dolne. Zdecydowana większość obszaru znajduje się na terenie Karpat Wschodnich tj. w Bieszczadach i na terenie Pogórza Przemyskiego.

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 98 595 ha położony w województwie podkarpackim utworzony w 1998 r. Obszar rozciąga się na terenie gmin Baligród, Brzozów Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz, Ustrzyki Dolne. Zdecydowana większość obszaru znajduje się na terenie Karpat Wschodnich tj.

Antoni Miazga ps. "Mak"

Antoni Miazga ps. "MAK" urodzony 15 czerwca 1914 r w Przewrotnem, syn Tomasza i Zofii Organiściak. Ofiara skrytobójczego mordu z 1944 r w lesie Huciskim. Pogrzeb odbył się 18 września 1944 roku. Może i był to skrytobójczy mord, ale w okolicy mówiło się, że Antoniego zabił jego kuzyn Stanisław Miazga, członek Gwardii Ludowej.

Stara kapliczka - nasza historia

W sąsiedniej wiosce Trzebuska ponad 100 lat temu wybudowano kapliczkę. Znajduje się ona w południowej jej części, która dawniej należała do parafii Nienadówka. Na stronie tej miejscowości możemy przeczytać: (..) Dążenia do budowy punktu sakralnego sięgają początku XX w., gdy wybudowano kapliczkę drewnianą z elementów starego, rozebranego drewnianego kościoła w Nienadówce. Z Nienadówki przeniesiono również niektóre elementy wyposażenia jak obrazy, rzeźby, oraz mały dzwon.

Koło Akademików Opolan w Poznaniu

Koło Akademików Opolan w Poznaniu – organizacja studentów i absolwentów pochodzących z Górnego Śląska działająca w latach 1946-1950 w Poznaniu Związek został powołany do życia w Poznaniu, w końcu 1946 r., przez studiujących tu przedstawicieli Śląska Opolskiego oraz mieszkańców Ziemi Złotowskiej (tereny należące do II wojny światowej do Niemiec). Główny trzon koła stanowili byli uczniowie i absolwenci polskich gimnazjów działających do 1939 r. na terenie III Rzeszy: tzw. „bytomiacy” z Polskiego Gimnazjum w Bytomiu oraz „kwidzyniacy” - uczniowie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie.

kpt. Józef Władysław KOBYLAŃSKI

Józef Władysław Kobylański - ur. 2 kwietnia 1893r. w Busku k/ Lwowa, zm. 19 kwietnia 1971r w Warszawie – pochowany na Powązkach - (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 278) s. Władysława i Jadwigi z domu Zbigniewicz. Szkołę średnią ukończył w 1913 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej, w Wojsku Polskim służył w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich. Ok. 1923 służył w DOK IX w Brześciu nad Bugiem. Od ok. 1926 był kierownikiem Biblioteki Wojskowej DOK w Przemyślu (zał. 1922).

Hotel barona Roppa w Rzeszowie

Trzypiętrowy, szary budynek (ale z charakterystycznymi, okrągłymi oknami klatki schodowej, widocznymi od ul. św. Mikołaja) położony przy ul. Asnyka (naprzeciwko Poczty Polskiej) wybudowany został jeszcze przed wojną, w tak modnym wówczas modernizmie.

Stacja kolejowa Zagórz

Zagórz - stacja kolejowa w Zagórzu w Polsce. Jest obsługiwana przez Polskie Koleje Państwowe. Przy stacji działa całodobowo posterunek Straży Ochrony Kolei. Służba dyżurna - Posterunek SOK Zagórz: tel: 134961664, 600083837 Historia Dworzec kolejowy w Zagórzu ukończono w 1917. Budowa kolei przez Zagórz miała na celu połączenie Wiednia i Budapesztu z galicyjską twierdzą Przemyśl. Zagórz w tamtym czasie był maleńką i biedną wioską.

Arena Sanok

Arena Sanok – hala widowiskowo-sportowa z lodowiskiem w Sanoku (dzielnica Błonie).