Rzemiosło dawnego Jawornika Polskiego

W czasach staropolskich Jawornik zaliczany był do małych miast, gdzie podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo. Ilość mieszczan posiadająca ziemię była duża i wynosiła od 70 nawet do 90% ogółu mieszkańców. Dla przykładu w niedalekim Dynowie wynosiła ponad 80% ludności miejskiej. Niemal każdy mieszkaniec posiadał ogród usytuowany w obrębie miasta na przedłużeniu działek zabudowy. Ogrody miały istotne znaczenie w zaopatrzeniu w żywność gospodarstw miejskich, ważna była także hodowla. Handel odbywał się na rynku w Jaworniku.

Granica miedzy ziemią przemyską i sanocką na terenie gminy Jawornik Polski

Dzisiejsza większa część województwa podkarpackiego określana była w czasach staropolskich jako Ruś Czerwona, względnie jako ziemie ruskie. Ruś Czerwona stanowiła następujące ziemie wchodzące w skład województwa ruskiego: chełmską, halicką, lwowską, przemyską i sanocką. Między tymi dwoma ostatnimi ziemiami przechodziła granica, której linia przechodziła przez tereny dzisiejszej gminy Jawornik Polski.

Polski Komitet Opiekuńczy - delegatura Manasterz

1. Informacje ogólne

Młyny w Manasterzu

W dawnych wiekach funkcjonowały dwa młyny w Manasterzu i Monasterskiej Woli( ta nazwa może dotyczyć Rzek lub Górnej części Manasterza). W miarę upływu czasu, zmieniali się właściciele, arendarze, dzierżawcy i zmieniały się powinności i obciążenia. MŁYN NA WOLI Ta nazwa dotyczy Górnej części Manasterza (Abisynii) gdzie założona była Kolonia niemiecka. Koloniści mieli swoje sklepy, dom modlitwy i młyn.

Widaczów

Widaczów - wieś w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski. Najmniejsza wioska w gminie , licząca 256 mieszkańców. Powstała prawdopodobnie przed 1599 rokiem. W 1910 roku we wsi powstaje jednoklasowa szkoła . Wg. opowiadań jednego z mieszkańców gminy wcześniej wieś nosiła nazwę Biedaczów.

Życie kulturalne mieszkańców gminy Jawornik Polski

Odwiedzając gminę Jawornik Polski warto zwrócić uwagę nie tylko na walory krajobrazowo – wypoczynkowe tej miejscowości, lecz także na zróżnicowaną, bogatą ofertę kulturalną, jaką proponuje Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim. Ważnym elementem dla osób wypoczywających są miejsca, w których można posłuchać dobrej muzyki, potańczyć, obejrzeć dobry film czy wspólnie uczestniczyć w imprezach kulturalnych. Życie kulturalne mieszkańcom gminy jak i przebywającym turystom poza wymienionym wyżej GOK - iem zabezpiecza :

LKS Manasterz

Historia Klubu Klub został założony na wniosek mieszkańców wsi Manasterz i Zagórze. Do składu komitetu założycielskiego weszli czynni zawodnicy oraz sympatycy, którzy służą pomocą w działalności klubu. Dnia 14.07.2007r odbyło się spotkanie założycielskie na którym wybrano zarząd klubu oraz komisję do spraw nadzoru działalności klubu. Zarząd: o Urszula Kaweńska – prezes o Grzegorz Zych – wiceprezes o Piotr Bochnak – sekretarz o Piotr Kaweński – Skarbnik o Walenty Mroczka – członek Komisja Nadzorująca: o Michał Puzio

GLKS Jawor Jawornik Polski

Klub Sportowy GLKS "JAWOR" w Jaworniku Polskim 26.07.1986 r. w wyniku połączenia Ludowych Zespołów Sportowych z Jawornika Polskiego, Huciska Jawornickiego, Hadel Szklarskich, Hadel Kańczuckich i Manasterza utworzono klub sportowy o nazwie Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jawor” w Jaworniku Polskim.

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim. Za datę powstania biblioteki w Jaworniku Polskim przyjmuje się 2.01.1958 r, ale pierwszy dowód przekazania książek przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim jest pod nr 10 p / 57, a pierwsze wpisy nabytków do biblioteki są pod datą 14.01.1958 r. W bibliotece zachowały się do obecnej chwili sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek oraz niektóre rejestry czytelników.

Szkolny skansen w Manasterzu

Szkolny Skansen jest nowopowstałym obiektem w Zespole Szkół nr 2 w Manasterzu. Został otwarty 18.10.2008 r. Zaprezentowana również została „żywa lekcja historii” przez Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego z Rzeszowa, ściśle związana z realizowanym w szkole projektem sfinansowanym ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarow Wiejskich. Dodatkowo część materiałów potrzebnych do budowy Skansenu przekazanych zostało szkole przez Radę Sołecką wsi Manasterz.