Zabytkowa leśniczówka w Wydrzu

Na zachód od drogi z Wydrza do Julina znajduje się leśniczówka, wybudowana w 1907 r. Budynek zwrócony jest frontem na zachód, założony na nieregularnym planie, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Fasadę akcentuje piętrowy ryzalit, natomiast elewację północną poprzedzono półcieniem. W szczycie wschodnim umieszczono Pilawę Potockich, inicjały „RP” oraz datę 1907. Elewacje ozdobione są boniowaniem pasowym i podziałem ramowym. Wielospadowy dach pokrywa dachówka.

Kamień Alfreda Potockiego w Lasach Julińskich

W obrębie rezerwatu modrzewia polskiego „Wydrze” usytuowany jest kamień Alfreda Potockiego. Głaz narzutowy został ustawiony w 1941 r. Znajduje się na nim napis „Boże błogosław Lasom Julińskim Alfred Potocki 1941”. Obok, na buku, wisi drewniana pasyjka.

Dwór Gozdowiczów w Potoku

Dwór Gozdowiczów w Potoku - modrzewiowy dworek wybudowany w XIX wieku przez rodzinę Gozdowiczów. Mieścił się w Potoku, który jest Przysiółkiem Rakszawy. Była to budowla w stylu romantyczno-gotyckim, przykryta łamanym dachem mansardowym, z ostrołukowymi oknami w stylu gotyckim, podcieniami oraz balkonem ozdobionym polichromią. Z dworem w Potoku związana jest ciekawa legenda. W czasach pańszczyźnianych dziedzic Gozdowicz wyparł się Boga i dla zysku zaprzedał duszę diabłu. Gdy potrzebował pieniędzy wycinał ze skóry dowolną ilość kółek.

Brzeźnik w Rakszawie

Brzeźnik to jeden z najpiękniejszych zakątków Rakszawy, będący niegdyś integralną częścią założeń krajobrazowo-parkowych Ordynacji Łańcuckiej. Rodzina Potockich weszła w posiadanie tego terenu jeszcze w XIX w. i, doceniając jego urodę, założyła tu park. Wykorzystując naturalne dewaluacje terenu, spiętrzono wodę i założono stawy. Wzniesienia i skarpy obsadzono głównie dębami i bukami, a sosny, jodły i świerki stanowiły jedynie dekorację. Wytyczono alejki i ścieżki do spacerowiczów, utworzono zaciszne miejsca mające chronić przed deszczem.