Obwód AK Łańcut

Rok 2014 - 75 lat od wybuchu II wojny światowej, obrony Łańcuta i rozpoczęcia okupacji niemieckiej - 75 lat od utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i początków konspiracji w Łańcucie - 70 lat od Akcji „Burza” i końca okupacji niemieckiej w regionie łańcuckim Rok 2015 - 70 lat od rozwiązania Armii Krajowej - 70 lat od zakończenia II wojny światowej Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut w latach 1939-1945 Terytorialna jednostka organizacyjna Polskiego Państwa Podziemnego - Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK), wchodząca w skład Okręgu Kraków, Podo

Morderstwo Anny Szojanki w Jagielle

Morderstwo Anny Szojanki Do tego makabrycznego morderstwa doszło 25 listopada 1895 roku w Jagielle, koło Przeworska. Mieszkaniec tej wsi 23-letni Jan Małek poznał w restauracji we Lwowie dziewczynę, która wpadła mu w oko. Zamieszkali wkrótce wspólnie w dzielnicy Lwowa Krzywczyce w wynajętym mieszkaniu. Postanowili wkrótce pobrać się i o zamiarze tym powiadomić rodzinę. Tragiczny finał leśnego pikniku 24 listopada 1895 roku przyjechali pociągiem ze Lwowa do Przeworska. Na piechotę udali się przez las do rodzinnej Jagiełły.

Książę Leszek Czarny pod Przeworskiem

Książę Leszek Czarny pod Przeworskiem Miasteczko Przeworsk pojawia się na kartach historii w 1280 roku, kiedy to zdobyć je miał Leszek Czarny ówczesny władca senioralny dzielnicy krakowskiej. W lutym 1280 r. książę halicki Lew Daniłowicz razem z hordą Tatarów oraz książętami łuckim i włodzimierskim przekroczyli Wisłę i dotarli na ziemię sandomierską. Książę Lew po śmierci Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego zapragnął krakowskiego tronu jako prawnuk Bolesława Krzywoustego.

Sonderaktion Przeworsk

Sonderaktion Przeworsk To akcja do której doszło w Przeworsku podczas II wojny światowej, a która miała swój odpowiednik, w o wiele większym i bardziej znanym wymiarze w Krakowie, kiedy to trzy dni później do budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podstępnie zwabiono na „rzekomy wykład” dziesiątki profesorów zamordowanych następnie w obozach koncentracyjnych przez Niemców. Blef Niemców 3 listopada 1939 roku do przeworskiego Ratusza Niemcy wezwali przedstawicieli przeworskiej inteligencji (a więc nauczycieli, l

Kaplica grobowa Scypionów w Łopuszce Wielkiej

Ciekawym zabytkiem sztuki funeralnej jest kaplica grobowa rodu Scipio del Campo w Łopuszce Wielkiej. Zaprojektowana została przez Tadeusza Stryjeńskiego w XIX stuleciu. Wybudował ją dokładnie w 1893 roku hrabia Karol Scipio del Campo dla swojego synka, który zachorował śmiertelnie na ospę. We wnętrzu tej kaplicy pochowano również innych członków rodu. Scipionowie del Campo przybyli do Polski w czasach króla Zygmunta Starego a więc w XVI stuleciu; wraz z jego małżonką Boną Sforza do Rzeczypospolitej przybył Piotr Scipio del Campo - marszałek dworu włoskiej królowej.

Kapliczka odnalezionego krzyża w Przeworsku

W Przeworsku przy ul. Konopnickiej znajduje się ciekawa kapliczka. Umieszczono tu znaleziony w niewyjaśnionych okolicznościach mały krucyfiks. Jak głosi tablica pamiątkowa umieszczona u podnóża kapliczki -przysypany ziemią krucyfiks odnalazł Kazimierz Uchmanik w roku 1775 roku. Po poświęceniu postanowiono umieścić ten krucyfiks w kapliczce. Odnowiona została w 2011 roku.

Ratusz w Przeworsku

Przeworsk posiada bardzo stary Ratusz sięgający czasów średniowiecza. Budynek Ratusza fundował Jan z Tarnowa w XV stuleciu. Istniał już na pewno około 1473 roku. Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż dzisiejszy wygląd budowli jest rezultatem późniejszych przebudów - w tym najważniejszej - w 1909 roku. Wybudowano również drewnianą wieżę z loggią oraz przybudówkę. W budynku przeworskiego Ratusza (na piętrze) kiedyś obradował sąd wójtowski, który wydawał surowe wyroki. Przed jego budynkiem wykonywano również kary np. pręgierza.

Sprawa Jadwigi Kaszubiny z Przeworska

Sprawa Jadwigi Kaszubiny z Przeworska W lipcu 1740 roku w Przeworsku niejaka Jadwiga Kaszubina chciała otruć swojego męża, przygotowywując w tym celu truciznę, do której dodała zeskrobaną z krucyfiksu farbę. Wcześniej popełniła cudzołóstwo z pewnym murarzem z Boguchwały. Ktoś doniósł o tym wypadku i sąd wójtowski w Przeworsku wydał okrutny wyrok.

Mateusz Rubacha

Mateusz Rubacha (ur. 02.05.1992) - polski piłkarz. Gra na pozycji bramkarza. Był zawodnikiem juniorów Orła Przeworsk w sezonach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. W sezonie 2011/2012 występował w klubie RKS Błyskawica Rozbórz. Rundę wiosenną sezonu 2012/2013 spędził na wypożyczeniu do Wisłoczanki Tryńcza. Sezon 2013/2014 rozegrał w barwach klubu Sokół Studzian.

Sąd ziemski szlachecki w Przeworsku

W 1470 roku sąd taki założono w Przeworsku. W skład sądu ziemskiego wchodzili zwykle: sędzia ziemski, podsędek, asesorowie wybierani spośród szlachty, pisarz ziemski oraz woźny. W sądzie przeworskim rozpoznawano sprawy w których pozwanym był szlachcic osiadły, z wyjątkiem tzw.