DrukujDrukuj

Dragan Sotirović

Współautorzy:
  • volodya
Dragan Sotirović

Kapitan Draża - Serb, który walczył za wolne Podkarpacie

Dragan Sotirović, ps. "Draża" (ur. 5 maja 1913, zm. 5 lub 6 czerwca 1987) - to niezwykły bohater. Serb, kapitan armii jugosławiańskiej, który jako członek polskiego podziemia niepodległościowego walczył o wolne od komunistycznych wpływów powojenne Podkarpacie.

Klucz do wolności - wyrostek robaczkowy

W czasie II wojny światowej trafił do obozu jenieckiego w Rawie Ruskiej. Symulując zapalenie wyrostka robaczkowego uciekł do oddziałów leśnych Armii Krajowej. Został zastępcą dowódcy 14 pułku ułanów. W lipcu 1944 został aresztowany przez NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) – skazany w Moskwie, ale we wrześniu 1944 roku udało mu się zbiec z więzienia we Lwowie. Wówczas dołączył do Zgrupowania oddziałów Armii Krajowej „Warta” powstałego na początku września 1944 roku, po wycofaniu się wojsk niemieckich, i operującego między Leżajskiem, Rzeszowem, a Brzozowem, w którym dowodził kompanią D-14.

Ucieczki - chleb powszedni Draży

Celem żołnierzy zgrupowania Warta była ochrona terenów Podkarpacia przed Armią Czerwoną i wpływami komunistycznymi, a w przyszłości odbicie Lwowa.


Dragan Sotirović ukrywał się w klasztorze dominikanów w Borku Starym. Jednak miejsce jego kryjówki zdradził aresztowany przez NKWD miejscowy chłopiec i Draża musiał uciekać z klasztoru przez okno,kiedy na klasztornym podwórzu pojawił się oddział enkawudzistów.
W grudniu 1944 roku brał udział w opracowaniu planu uwolnienia więźniów z aresztu NKWD w Brzozowie: udało się wówczas uwolnić 13 partyzantów niepodległościowego podziemia.


5 marca w miejscowości Ujazdy na zachód od Dynowa "Draża"został zatrzymany przez Rosjan. I znów ratował się ucieczką - skacząc z okna drugiego piętra – złamał jednak kości stopy. Nabrał enkawudzistów informując, że jest francuskim oficerem, powracającym z obozu w Odessie. Został umieszczony w szpitalu w Rzeszowie, skąd podczas transportu na przesłuchanie został uwolniony przez kolegę z podziemia, który nakazał pielęgniarkom zanieść go do dorożki; przykrytego kocem przewiózł do jednego z konspiracyjnych mieszkań.


Ukradzionym samochodem należącym do komunistycznego wojewody rzeszowskiego koledzy z oddziału zabrali go do Sokołowa Małopolskiego stąd trafił do leśniczówki w Czarnej, a potem do Przeworska, gdzie ukrywała go jedna z konspiratorek.

Sowieci! Oddajcie ludziom krowy

Z Przeworska kolejką wąskotorową dostał do Dynowa. Tu ukrywał się w rejonie Dąbrówki Starzeńskiej, Siedlisk i Nozdrzca. 3 maja w kapliczce majątku Dąbrówka Starzeńska ks. Mieczysław Bossowski odprawił Mszę Świętą dla całej kompanii kpt. "Draży" W połowie czerwca 1945 roku kompania "D14" jeszcze raz zmieniła rejon zakwaterowania, przechodząc w rejon Blizne- Golcowa-Izdebki. 25 czerwca na drodze między Jasienicą Rosielną a Domaradzem kpt. Draża zasadził się na oddział radzieckich żołnierzy, zdobywając konie i odbierając zrabowane uprzednio ludziom krowy które na powrót oddał.

Uciekł na Dolny Śląsk w późniejszych latach żył na emigracji w Monaco. Zmarł w 1987 r.

Bibl: D.Sotirović Europa na licytacji” , Antyk 2000; P.Fornal, Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–1949). Geneza, struktura, działalność i likwidacja, Rzeszów 2010,J.Węgierski – „Oddziały leśne Warta” w:Zeszyty Historyczne WiN-u ( z.9)

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (18 głosów)