DrukujDrukuj

Jerzy Jedliński

Etykietowanie:
Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.
Autor:
ewelina
Współautorzy:
  • Arkadiusz Bednarczyk

Jerzy Jedliński (ur. 1925 – zm. 2004), lekarz

Urodził się w 1925 r. w Żmigrodzie Nowym w rodzinie lekarskiej. Gdy miał cztery lata rodzina przeprowadziła się do Łańcuta. Ojciec Jerzego był prywatnym lekarzem rodziny Potockich w łańcuckiej Ordynacji.

Od 1929 r. mieszkał w Łańcucie, gdzie ukończył szkołę podstawową i dwie klasy gimnazjum. Podczas okupacji kontynuował naukę na tajnym nauczaniu. W 1941 roku został żołnierzem AK. Po wojnie w 1945 roku zdał maturę w liceum im. Sienkiewicza w Łańcucie i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie.

Następnie rozpoczął pracę w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej. Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1963 roku. Przez wiele lat był członkiem i przewodniczącym różnych komisji senackich Akademii Medycznej, a także przez jedną kadencję prorektorem do spraw klinicznych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Z jego inicjatywy utworzono 4 nowe oddziały neurologiczne na terenie województwa krakowskiego i jeden oddział w Krakowie. Drugą dziedziną działalności zawodowej i naukowej doc. Jedlińskiego była medycyna sportowa. Wspólnie z prof. Stanisławem Grochmalem utworzył w 1950 roku Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską w Krakowie, którą kierował przez 30 lat. Miał wiele zainteresowań pozamedycznych. Brat docenta Jedlińskiego - Krzysztof - jest znanym animatorem kultury w Łańcucie, długoletnim instruktorem teatralnym w Miejskim Domu Kultury, reżyserem, aktorem, kabareciarzem i założycielem Teatru Poezji Phoenix.

Jerzy Jedliński zmarł 22 lutego 2004 roku w Krakowie.

Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2004

Brak głosów