DrukujDrukuj

Jeziorka Duszatyńskie

Autor:
losiowaty
Współautorzy:
  • volodya
Jeziorka Duszatyńskie

Jeziorka Duszatyńskie - nazwa dwóch, a w przeszłości trzech, jezior osuwiskowych znajdujących się na zachodnich zboczach Chryszczatej w pobliżu wsi Duszatyn, jedna z większych osobliwości przyrodniczych Bieszczadów.

Powstały w 1907 r. wskutek zatamowania odpływu potoku Olchowatego (dopływ Osławy) przez masy ziemi i skał, które osunęły się po ulewnych deszczach ze zbocza góry. Osuwisko to uznawane jest za największe rozpoznane w Karpatach, szacuje się, że przemieszczeniu uległo ponad 10-12 mln m³ ziemi. W latach 20. XX w. powierzchnia zbiorników była dwukrotnie większa, ulegały jednak stopniowemu zamulaniu przez wpływające potoczki. Istniało jeszcze trzecie jeziorko, które całkowicie zanikło.

W toni wodnej można zauważyć korzenie i kikuty pni drzew, zniszczonych przez osuwisko i zalanych przez wody potoku. Powyżej zbiorników można dostrzec wyraźne, choć już zarośnięte lasem, ślady potężnej rynny osuwiskowej.

W 1957 r. teren ten uznano za obszar chroniony, tworząc rezerwat przyrody "Zwiezło" o powierzchni 1,74 ha.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (11 głosów)