DrukujDrukuj

Karpacka Troja

Współautorzy:
  • volodya
Karpacka Troja

Karpacka Troja - Skansen Archeologiczny w Trzcinicy k. Jasła, nazywany często "Karpackim Biskupinem". W jego skład wchodzą: teren grodziska „Wały Królewskie” o powierzchni 4,84 ha, wpisany do rejestru zabytków oraz obszar u jego podnóża o powierzchni 3,75 ha zwany parkiem archeologicznym.

Rozpoczęcie realizacji projektu umożliwiła pozytywna decyzja odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu 'Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu' wydana 10 listopada 2006 roku przez Komitet Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Brukseli.

Priorytet projektu to stworzenie nowej atrakcji kulturalnej i turystycznej w ramach głównego celu, jakim była poprawa atrakcyjności kulturowej i turystycznej województwa podkarpackiego oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt zakładał utworzenie w Trzcinicy (gmina Jasło) skansenu archeologicznego i kompleksu turystycznego na obszarze ponad 8 ha powierzchni.

Prace nad budową skansenu rozpoczęły się 4 października 2007 roku. W ciągu 2 lat dokonano rekonstrukcji 9 odcinków wałów obronnych o łącznej długości 152 m., 2 domostw, wczesnośredniowiecznej bramy wjazdowej, fragmentu drogi z epoki brązu oraz 4 chat. Efektem prac prowadzonych na terenie parku archeologicznego są natomiast dwie wioski: słowiańska z IX wieku oraz wioska kultury Otomani (epoka brązu), sprzed 3,5 tys. lat. Zbudowano tam także pawilon wystawowy o powierzchni ok. 1800 m2 z salą wystawową, konferencyjną, pomieszczeniem na lekcje muzealne i zajęcia oświatowe, zapleczem administracyjnym, technicznym i obsługującym zwiedzających, pracowniami, magazynem, portiernią.

Dodatkową atrakcją jest 30-metrowa platforma widokowa umieszczona w najwyższym punkcie terenu. Platforma ta to odrębny projekt realizowany przy pomocy funduszy unijnych o łącznej wartości 2 mln zł oraz dofinansowania ze strony Urzędu Gminy w Jaśle.

8 grudnia 2009 r. nastąpiło oficjalne przekazanie kompleksu inwestorowi – Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie. Kolejny etap to przygotowanie placówki od strony merytorycznej (aranżacja wystawy stałej i zakup wyposażenia) przez pracowników muzeum. Uroczyste otwarcie skansenu zaplanowano na maj przyszłego roku. Największe zasługi w zakresie zrekonstruowania skansenu przyznaje się jego pomysłodawcy i głównemu twórcy projektu Janowi Gancarskiemu. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 12 mln zł. Warto podkreślić, iż chaty na terenie skansenu będą wynajmowane dla turystów.

Linki zewnętrzne

Źrodła:

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)