DrukujDrukuj

Kościół farny pw. Trójcy Świętej w Krośnie

Współautorzy:
  • volodya
  • astec

Kościół farny pw. Trójcy Świętej w Krośnie - pierwszy kościół wzniesiono krótko po 1342 r. i jego pozostałości widoczne są w bryle współczesnej świątyni. W I poł. XV w. świątynię rozbudowano dodając kaplice: św. Anny (1402), św. Wojciecha (1448), Bractwa NMP (1446) i św. Piotra i Pawła ok. 1512). Pod koniec XV w. podwyższono prezbiterium i nakryto istniejącym do dzisiaj sklepieniem sieciowym. Być może po zniszczeniach spowodowanych pożarem miasta w 1638 roku ówczesny proboszcz Kasper Rożyński przy pomocy finansowej bogatego krośnieńskiego mieszczanina Wojciecha Portiusa przeprowadził w l. 1638-46 renowację świątyni. Portius – Szkot z pochodzenia zatrudnił architekta włoskiego Vincenzo Petroniego, który nadzorował prace przy dobudowanej od południa kaplicy św. Piotra i Pawła przekształcając ją w mauzoleum rodowe Portiusów. W latach tych przekształcono późnogotycki charakter kościoła nadając mu cechy manieryzmu i baroku.W takiej praktycznie postaci kościół przetrwał do dnia dzisiejszego. Obok wzniesiona w 1637-51 barokowa dzwonnica.

Krośnieńska fara posiada niezwykle cenne i bogate wyposażenie. W ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczny obraz weneckiego malarza Tomasza Dolabelli „Adoracja Trójcy św. przez Matkę Bożą i wszystkich świętych. W prezbiterium znajduje się także późnogotycki obraz tablicowy z ok. 1480 r. „Koronacja NMP przez Trójcę Św.” Patrząc w górę dostrzegamy belkę tęczową z przepiękną gotycką Grupą Ukrzyżowania z ok. 1420 r. Na wewnętrznej arkadzie łuku tęczowego napotykamy wczesnobarokowe epitafium Zofii z Kielarów Kanafolskiej z czarnego marmuru dębnickiego z owalnym, malowanym na blasze portretem zmarłej w 1640 roku Zofii. .

W kaplicy Portiusów zwanej także św. Piotra i Pawła ołtarz z I poł. XVII w. fundacji Portiusa, w polu centralnym obraz "Przekazanie kluczy św. Piotrowi".W kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1500 r. przemalowany w 1609 r., wtedy to dodano nowe tło oraz domalowano parę aniołów podtrzymujących koronę Marii.. W kaplicy św. Wojciecha połączonej z kaplicą św. Jana Nepomucena siedemnastowieczna cynowa chrzcielnica a na ścianie obraz: "Wykupienie zwłok św. Wojciecha" z XVII w.. W kaplicy św. Anny w ołtarzu możemy podziwiać obraz św. Anny Samotrzeć z 1656 roku.

L i t e r a t u r a : A. Bednarczyk, Druga w diecezji. Bazylika kolegiacka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie, Tyg. Niedziela 18/2009''; Kościół farny w Krośnie - pomnik kultury artystycznej miasta : materiały z sesji naukowej, Krosno, listopad 1996 red. Piotr Łopatkiewicz. - Krosno 1997; K. Laskoś-Źrebiec i in., Krosno : przewodnik dla zwiedzających , Krosno 1995;

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (18 głosów)