DrukujDrukuj

Kościół pw. św. Floriana w Stalowej Woli

Współautorzy:
  • JH
  • Arkadiusz Bednarczyk
  • Izabela J.
  • volodya
  • MissTake

Parafia pod wezwaniem Świętego Floriana, parafia Rzymsko-Katolicka, należy do dekanatu Stalowa Wola - Południe znajduję sie w centrum miasta.
Kościół parafialny p.w. Świętego Floriana znajduje się przy ulicy Floriańskiej 5.
Na terenie parafii znajduje się kaplica pw. Św. Anny.

Do parafii należą ulice:
1 Sierpnia, Floriańska, Hutnicza, Jana Pawła II (nr nieparzyste 1-23), Komisji Edukacji Narodowej (nr nieparzyste), Kwiatkowskiego, Okulickiego, Ofiar Katynia (1-13), Ks. Popiełuszki (9-25), Ks. Skoczyńskiego.

Odpust w parafii:
4 maja - Św. Floriana, Patrona hutników.

Msze święte odprawiane są:
- Niedziele i święta: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 12:15; 17:00; 19:00.
- Święta państwowo zniesione: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 12:15; 17:00 19:00.
- Dni powszednie: 6:00; 6:30; 7:30; 18:00

Kiedy w ramach COP rozpoczęto budowę Zakładów Południowych, wznoszono pierwsze bloki dla pracowników huty, zauważono brak kościoła. W 1938 r. utworzono komitet budowy kościoła, którego organizatorem i kierownikiem był dyrektor budowy zakładów przemysłowych inż. B.Chudzyński.

W styczniu 1939 r. w Szkole Podstawowej w Stalowej Woli został katechetą ks. Józef Skoczyński, zamieszkał w Pławie. Biskup F. Barda polecił mu sprawę utworzenia parafii i budowy kościoła w Stalowej Woli. Wybuch wojny przerwał wszelkie rozpoczęte prace związane z budową nowego kościoła. Mszę świętą wówczas odprawiano w kaplicy Ochronki Sióstr Służebniczek w Pławie. Od dnia 24 kwietnia 1941 r. przechowywano tam Najświętszy Sakrament.

Władze okupacyjne planowały wysiedlić wieś Stany. Stał tam drewniany kościół z 1802 r. Staraniem ks. Skoczyńskiego kościół ze Stanów przewieziono do Stalowej Woli. Po szybkim złożeniu, 12 grudnia 1943 r. nastąpiło poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Floriana - Patrona hutników. Był filialnym kościołem parafii Rozwadów. 29 listopada 1943 r. ks. J.Skoczyński został mianowany wikariuszem pomocniczym parafii Rozwadów - przeznaczony do duszpasterstwa dla miejscowości Stalowa Wola, Chyły, Swoły, Sudoły.
Do parafii należało już 8 tys. wiernych, a kościół mógł pomieścić około 1 tys. W 1956 r. powróciła szansa budowy nowego, większego kościoła. Ks. Skoczyński utworzył komitet budowy kościoła. Plac pod budowę kościoła poświęcono 27 października 1957 r. W 1957 r. przyjęto projekt budowy prof. dr J. Bogusławskiego z Warszaw, konstruktorem został mgr inż. Konstanty Jankowski z Warszawy. 17 października 1961 r. postępującą budowę całkowicie wstrzymały władze wojewódzkie.

Następny proboszcz parafii św. Floriana ks. Władysław Janowski czynił usilne starania o uzyskanie pozwolenia na dokończenie budowy. Mieszkańcy zbierali podpisy w sprawie pozwolenia, które przekazali władzom naczelnym. Po 10 latach usilnych starań, w dniu 12 listopada 1971 r. parafia otrzymała pozwolenie na dokończenie budowy kościoła. W 1973 r. Stalowa Wola miała już dwa kościoły. Dnia 19 listopada 1977 r. nastąpił podział parafii. Powstała nowa parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. 2 listopada 1973 r. została uroczyście poświęcona nowa świątynia przez kard. Karola Wojtyłę.

Proboszczem parafii św. Floriana został dotychczasowy wikariusz ks. Jan Kozioł.

Dnia 12 września 1981 r. nastąpił ponowy podział parafii. Powstała nowa parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej.

Źródł: Stalowka.NET - Encyklopedia miasta Stalowa Wola,
http://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=100

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)