DrukujDrukuj

Lanka - dziewczyna, która chciała ocalić Przemyśl

Współautorzy:
  • volodya

Lanka - dziewczyna, która chciała ocalić Przemyśl

Około 1085 roku w Przemyślu powstało ruskie tzw. "księstwo przemyskie”. Książę Wołodar otrzymał Przemyśl ok. 1097 roku mocą ugody w Lubeczu (Ukraina). Wzrostu potęgi księcia przemyskiego Wołodara obawiał się książę kijowski Światopełk II. On to namówił króla węgierskiego Kolomana do ataku na Przemyśl

Księżniczka ruska błaga o ocalenie Przemyśla

Na wiosnę 1099 roku rycerstwo węgierskie zajęło tereny w okolicach Przemyśla – nad ujściem Sanu (Wiarem). Rozpoczęto oblężenie Przemyśla.


Stała się wówczas rzecz niezwykła: Przed miasto, do obozu węgierskiego zbliżyło się dziwne poselstwo... Króla węgierskiego Kolomana o litość nad miastem przybyła błagać matka księcia Wołodara księżniczka ruska Lanka. Co ciekawe, była ona ona ciotką węgierskiego króla.


„Nie nękaj, królu, oblężeniem, niewinnego grodu i ludzi...” mówiła do króla. Węgierski władca odparł wówczas, że „nie wypada walecznemu królowi zawieranie przymierza z...kobietami”.

Manewr Połowców

Dzięki posiłkowi Połowców, którzy walczyli pod wodzą swojego chana (sprowadził ich książę wołyński Dawid Igorewicz) koalicja ruskich książąt z Wołodarem zwyciężyła. Połowcy zastosowali manewr pozorowanej ucieczki; w pościg za nimi ruszyli Węgrzy, wówczas Połowcy zawrócili, otaczając nieszczęsnych Węgrów i rozbijając ich armię... Król Koloman uszedł z miejsca bitwy z garstką swoich rycerzy.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (15 głosów)