DrukujDrukuj

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Współautorzy:
  • meg83
  • volodya

Historia

Wieloletnie wysiłki braci Kazimierza i Tadeusza Osińskich,zmierzają do utworzenia w Przemyślu placówki muzealnej.W 1909 roku starania te przybrały realne kształty,kiedy powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Nauk,które za główny cel stawiało sobie gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych.

10 kwietnia 1910 powstaje muzeum przy ul.Aleksandra Fredry 10.Podstawę zbiorów muzealnych stanowiły kolekcje prywatne braci Osińskich wzbogacone darami wielu mieszkańców Przemyśla, Lwowa i okolicznych miejscowości.

Przed I Wojną Światową Muzeum posiadało ok.7000 eksponatów.W okresie trwania I Wojny Światowej Muzeum nie poniosło strat, mimo że walki o twierdzę przemyską były poważne.

Kustosz Kazimierz Osiński przez cały okres działań wojennych przebywał w Przemyślu, opiekując się zbiorami, znacznie je w tym czasie wzbogacając militariami i pamiątkami z wojny.

W roku 1921 Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, po przystąpieniu do Związku Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu, zmienia nazwę na Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Muzeum obejmowało tereny powiatu: przemyskiego, jarosławskiego, dobromilskiego, sanockiego, starosamborskiego, mościckiego.

Działalność jego koncentrowała się na gromadzeniu zbiorów, przeciwstawianiu się wywozowi zabytków,prowadzeniu zakupu eksponatów.

Przy Muzeum powstaje już w 1909 r. Stacja Archeologiczna,której głównym celem jest "gromadzenie i dokumentowanie wykopalisk" oraz ich konserwacja.

Po odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 roku,Muzeum borykało się trudnościami lokalowymi i finansowymi.Od 1927 Magistrat Miasta Przemyśla przyznaje stałe fundusze na utrzymanie placówki muzealnej.W tym czasie placówką w Przemyślu zainteresowało się ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,przyznając dotacje pieniężne na jego utrzymanie.

Dnia 8 grudnia 1934 r. w Przemyślu odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół i Muzeum.Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli świata naukowego z różnych ośrodków muzealnych Polski.

W roku 1935 Muzeum otrzymało bezpłatnie od Zarządu Miasta nową siedzibę przy ul.Władycze 7 (obecnie mieści się tam szkoła podstawowa nr.11),mieśliło się tutaj TPN,Biblioteka Towarzystwa i Archiwum.

WybuchII wojny światowej zastaje go w nowym w prawdzie lokalu,lecz bez specjalnych funduszy.W okresie władzy radzieckiej (od 28 IX.1939 r. do 22 czerwca 1941 r.) na bazie istniejącego Muzeum utworzono nową placówkę pod nazwą "Peremyślkij Istoriko Etnograficznij Muzeii",która posiadała dobre warunki pracy,środki finansowe oraz rekordową ilość etatów,gdyż zatrudniało 13 osób..Przemyskie Muzeum podlegało w tym czasie Ośrodkowi Muzealnemu w Drohobyczu.

Po wybuchu wojny w czerwcu 1941 r. między Niemcami a Związkiem radzieckim,placówka muzealna znalazła się w trudnych warunkach.Budynek przy ul.Władycze ulległ częściowemu zniszczeniu.Początkowo Muzeum utrzymywały władze miejskie.Od 1 stycznia 1942 r.podlegało Generalnemu Gubernatorstwu.

W czasie okupacji zbiorami opiekował się Adam Leśniak,a po jego śmierci w dniu 1.XI.1943 r. jego syn Roman Leśniak,który funkcje kierownika pełnił do grudnia 1947 r. do powrotu Kazimierza Osińskiego z zagranicy.

W czasie wojny Muzeum poniosło dość poważne straty w zbiorach artystycznych i militariach ,brak jednak jest ścisłych danych.Po wyzwoleniu znacznie się wzbogaca ,przejmując decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zbiory Muzeum Ukraińskiego "Strywihor" oraz szereg dzieł sztuki,obrazów,mebli,przedmiotów rzemiosła artystycznego z okolicznych dworów i pałaców.

Od 1946 r. Muzeum na swoją siedzibę otrzymało okazały gmach po byłym biskupstwie greckokatolickim.Podjęto doraźny remont tego obiektu oraz przeniesienie zbiorow muzealnych i księgozbioru.

W roku 1950 muzeum przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki i otrzymało ono wtedy nazwę; Muzeum w Przemyślu, zaś nadzór powierzono Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

Muzeum Regionalne w Przemyślu w roku 1966 otrzymało nowy statut,strukturę organizacyjną oraz nazwę: Muzeum Ziemi Przemyskiej.

W roku 1969 została otwarta filia Muzeum w Bramie fortecznej-"Muzeum pamiątek I Wojny Światowej" oraz oddział w Dubiecku-"Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego".

Utworzenie województwa przemyskiego w 1975 r. pozwoliło podnieść rangę Muzeum Ziemi Przemyskiej,które awansowało do roli Muzeum Okręgowego.

Dzieje Najnowsze

W roku 2001 otwarto filię Muzeum w Wieży Zegarowej-Muzeum Dzwonów i Fajek ,które jest jedynym tego typu muzeum w Kraju.

W 2005 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Historii Miasta Przemyśla,mieszczące się w dwóch zabytkowych kamienicach przy ul.Rynek 9 i Serbańska 7.

W roku 2000 Komisja Majątkowa zdecydowała o przekazaniu gmachu przy pl.Tadeusza Czackiego kurii greckokatolickiej.

W 2005 r. podjęto bydowę nowego gmachu muzeum wg. projektu firmy KKM Kozień Architekci.Koniec budowy nastąpił w 2008 roku.

Obecnie stanowisko dyrektora Muzeum pełni mgr Mariusz Olbromski.

Adres: pl.Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl.

Telefon +48 (16) 679 30 00 (sekretariat).

E-mail: mailto:Sekretariat@muzeum.przemysl.pl

Strona: http://www.muzeum.przemysl.pl

Autor: Paweł Gruntowicz.


Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (5 głosów)