DrukujDrukuj

Obóz jeńców radzieckich i pracy przymusowej w Szebniach

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.
Autor:
volodya
Współautorzy:
  • Arkadiusz Bednarczyk

Obóz jeńców radzieckich i pracy przymusowej w Szebniach - był jednym z 12 obozów utworzonych dla jeńców radzieckich (1941-1942). Później (43-44) znajdował się tam obóz pracy przymusowej.

Przebywali w nim jednak także Ukraińcy, Polacy, Cyganie i Żydzi. Więźniowie byli głodzeni, torturowani i poddawani przymusowej pracy. Zginęło tam ok. 4 tys. osób. Organizowane również były masowe egzekucje na terenie lasu w Dobrucowej (ok. 1,7 km od obozu), w których zginęło przez rozstrzelanie ok. 1,6 tys. osób.

Na miejscu obozów znajduje się dziś szkoła wybudowana jeszcze w 1964 roku, a przed budynkiem w miejscu głównej drogi obozowej znajduje się pamiątkowy głaz. Pomniki zostały wybudowane na miejscu straceń w Dobrucowej i na cmentarzu w Szebniach. Na Bierowskich Dołach urządzono cmentarz. Ofiarom obozu jenieckiego poświęciła swój wiersz „Obóz głodowy pod Jasłem” Wisława Szymborska.

Źródła

Brak głosów