DrukujDrukuj

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie (Biała)

Współautorzy:
  • volodya

Pod koniec XIX wieku we wsi Biała istniała szkoła w budynku wynajętym przez wieś. Uczono w niej według własnych planów. W 1883r. wybudowano budynek, w którym mieściła się jednoklasowa tzw. ,,etatowa szkoła" w Białej. Kierował nią nauczyciel i kierownik w jednej osobie Antoni Heliman. Po 27 latach Rada Gminna doszła do wniosku, że jednoklasowa szkoła nie zaspokaja potrzeb edukacyjno- kulturalnych wsi. Czyniono starania o pozwolenie na budowę nowej, znacznie większej szkoły. 17 marca 1910r. położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku. Miał to być budynek piętrowy, murowany, składający się z 4 sal lekcyjnych, kancelarii oraz mieszkania dla nauczyciela kierującego nowo powstałą placówką.

W 1911r. szkoła została oddana do użytku. W latach 1911-1914 była to szkoła dwuklasowa, a od 1914r. jako czteroklasowa. Taki stan rzeczy trwał do 1939r. W 1940r. w wyniku zarządzenia władz niemieckich przestała istnieć polska szkoła, a w jej budynku utworzono szkołę ukraińską. Kierowali nią Ukraińcy, którzy byli zdecydowanymi wrogami ,,wszystkiego co polskie".W tym też czasie zniszczeniu uległo wiele polskich książek, map, obrazów o treści historycznej. Wszystkie dokumenty szkolne m.in. księgi ocen wypełniane były w języku niemieckim i ukraińskim. Język polski był przedmiotem ,,drugorzędnym", a niewielka grupka dzieci polskich wyraźnie dyskryminowana. W związku z tym część dzieci Polaków z Białej uczęszczała do szkoły w Tyczynie. Szkoła kierowana przez Ukraińców istniała do 1943r. Nadszedł rok 1944. Na tutejsze tereny wkroczyły wojska polskie i radzieckie. Dzięki staraniom rodziców, w budynku zajmowanym dotąd przez Ukraińców znów powstała szkoła polska. Była to już siedmioklasowa, a od 1967r. ośmioklasowa szkoła podstawowa. Stary budynek i jego otoczenie wymagało wielu remontów.

W 1956r. w szkole założono instalację elektryczną w związku z ogólną elektryfikacją wsi, a także zwiększyła się liczba klas. Ponieważ budynek szkoły wymagał ciągłych remontów mieszkańcy wsi w 1965r. wybrali Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Postanowiono, że każda rodzina przeznaczy na ten cel 500zł. Od 1966r. gromadzono już 1973r. materiał na budowę nowej szkoły. Jednak dopiero w 1972r. zapadła decyzja o rozbudowie starej szkoły w ramach tzw. remontu kapitalnego. Budowę rozpoczęto w 1973r. Budynek starej szkoły zmodernizowano, powiększono oraz dobudowano jeszcze jedno piętro. Ostatecznie budynek oddano do użytku we wrześniu 1975r. W 1999r. decyzją władz Gminy i Miasta Tyczyn postanowiono o rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej nastąpiło 1 marca 2003r. Oddana do użytku sala wyposażona została w nowoczesny sprzęt sportowy. Wykonane też zostały roboty dodatkowe tj. kotłownia gazowa, malowanie wewnętrzne szkoły, ułożenie kostki brukowej na zewnątrz budynku. Wymieniono też stolarkę okienną, drzwi wejściowe, wykonano ocieplenie i elewację budynku szkolnego.
Od 1 stycznia 2009r. Szkola Podstawowa w Białej stała się Szkołą Podstawową nr 9 w Rzeszowie.

źródło: http://www.sp9.resman.pl

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)