DrukujDrukuj

Teatr "Maska" w Rzeszowie

Autor:
volodya
Teatr "Maska" w Rzeszowie

Teatr "Maska" w Rzeszowie - jedyny profesjonalny teatr lalek w województwie podkarpackim. Mieści się w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13.

Repertuar "Maski" obejmuje sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rocznie daje około 350, w których uczestniczy ponad 55 000 widzów.

Teatr gra nie tylko na własnej scenie w Rzeszowie, ale także na terenie całego województwa. Prowadzi również edukację teatralną oraz galerię.

Teatr „Maska” w Rzeszowie powstał na bazie Teatru Lalki i Aktora „Kacperek”, placówki o wieloletniej tradycji. „Kacperek” założyła w 1952 r. Izabela Melińska i był to amatorski teatr lalkowy w Powiatowym Domu Kultury w Jarosławiu. Przełomem w historii „Kacperka” jest rok 1956, w którym został upaństwowiony, uzyskując status teatru – instytucji. Datę tę przyjmuje się za początek profesjonalnej działalności.

W 1957 r. „Kacperek” został przeniesiony z Jarosławia do Rzeszowa. Przez 45 lat działalności teatr nie posiadał własnej sceny. Prowadził działalność objazdową, grał w wynajmowanych salach szkół i domów kultury na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

W 1999 roku wprowadził się do własnego budynku teatralnego z nowocześnie wyposażoną sceną, zmieniając nazwę z Teatru Lalki i Aktora „Kacperek” na Teatr „Maska” w Rzeszowie. Stał się jednocześnie teatrem miejskim.

Artystyczny dorobek Teatru obejmuje ponad 200 premier. Dominują wśród nich przedstawienia przeznaczone dla młodych i najmłodszych widzów. Z rzeszowskim teatrem lalek współpracowało wielu wybitnych twórców polskiego lalkarstwa - reżyserów (m. in. Jan Dorman, Włodzimierz Dobromilski, Janusz Galewicz, Joanna Piekarska, Zbigniew Poprawski, Jan Potiszyl, Andrzej Rettinger, Wojciech Wieczorkiewicz, Jerzy Zitzman) i scenografów (m. in. Jan Berdyszak, Ali Bunsch, Adam Kilian, Andrzej Łabiniec, Zygmunt Smandzik, Zenobiusz i Rajmund Strzeleccy).

Teatr "Maska" wielokrotnie występował za granicą: w Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Iranie, Jugosławii, na Litwie, Słowacji, w Tunezji, Turcji, na Ukrainie. Uczestniczy w wielu festiwalach teatrów lalkowych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień (m.in. w Krakowie, Opolu, Poznaniu, Toruniu, Subotnicy, Użgorodzie, Zagrzebiu). Ważnym dla Teatru wyróżnieniem jest nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórczość dla dzieci i młodzieży oraz srebrny medal Gloria Artis za całokształt działalności przyznany przez Ministerstwo Kultury w 2006 r.

Źródło

Brak głosów