DrukujDrukuj

Wilcze (wzgórze)

Autor:
volodya
Współautorzy:
  • pawels
Wilcze - zdjęcie ze szczytu Patria w G. Górnej.

Wilcze - wzgórze (506 m n.p.m.) zwane przez okoliczną ludność Patrią, stanowi kulminację pasma rozciągającego się od Babicy (dolina Wisłoka) w kierunku południowo-wschodnim. Wilcze jest najwyższym wzniesieniem w tej części pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

Na szczycie stoi krzyż oraz przekaźnik telefonii komórkowej (maszt widoczny jest z daleka i stanowi dobry punkt orientacyjny). Kilkanaście metrów na południe od krzyża znajduje się wielka wyrwa – wyrobisko, z którego pozyskiwano kamień. Patria była ulubionym miejscem wycieczek poety Juliana Przybosia, który urodził się w pobliskiej Gwoźnicy Dolnej. Pisał o swojej Patrii w jednym z wierszy. Ze szczytu rozciąga się wspaniała panorama. Widać m.in. Suchą Górę z wieżą telewizyjną nad Krosnem oraz siniejące w oddali wzniesienia Beskidu Niskiego.

Z Połomii lub Ujazdów można dotrzeć na Wilcze szlakiem żółtym, z Kąkolówki szlakiem niebieskim. W rozległym lesie na północny zachód od kulminacji położony jest rezerwat "Wilcze", utworzony w 1997 roku na powierzchni 340,86 ha w leśnictwie Kąkolówka. W rezerwacie chronione są zbiorowiska leśne tworzone przez drzewostany jodłowe z dużym udziałem buka.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (12 głosów)